วิธีแปลงไฟล์ต่าง ๆ เป็น PDF พร้อมกันทีละหลาย ๆ ไฟล์

วิธีแปลงไฟล์ต่าง ๆ เป็น PDF พร้อมกันทีละหลาย ๆ ไฟล์

ในบทความก่อนหน้านี้ ผมได้แนะนำวิธีแปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ เป็น PDF แบบทีละไฟล์มาแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำวิธีแปลงไฟล์เป็น PDF ทีละหลาย ๆ ไฟล์ครับ

ลำดับแรกให้เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ขึ้นมาก่อน แล้วทำดังนี้

1. คลิกที่แท็บ Tools เพื่อเรียกดูเครื่องมือต่าง ๆ

2. คลิกที่เครื่องมือ Create PDF

หน้า Create a PDF from any format จะถูกเปิดขึ้นมา

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

1. คลิกที่แท็บ Multiple Files เพื่อเลือกทำงานกับไฟล์ทีละหลาย ๆ ไฟล์

2. ติ๊กเลือกตัวเลือก Create Multiple PDF Files

3. คลิกปุ่ม Next

หน้าจอ Create Multiple PDF Files… จะถูกเปิดขึ้นมา ให้ทำดังนี้

1. ให้คลิกที่ดรอปดาวน์ Add Files.. จะมีตัวเลือกปรากฏออกมา

2. ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ ให้คลิกที่ตัวเลือก Add Files.. หรือถ้ามีไฟล์ต่าง ๆ เก็บไว้ในโฟลเดอร์ ให้คลิกตัวเลือก Add Folders…

ในตัวอย่างผมเลือก Add Files…

 • คลิกเลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องการแปลงเป็น PDF
 • คลิกปุ่ม Open

ไฟล์ต่าง ๆ ที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มเข้ามา ถ้าต้องการเลือกไฟล์เพิ่มเติมให้ทำตามขั้นตอนด้านบนจนเลือกไฟล์ครบตามที่ต้องการ

เมื่อเลือกไฟล์ครบแล้วให้คลิกปุ่ม OK

หน้าจอ Output Options จะถูกเปิดขึ้นมา

ให้ตั้งค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • Target Folder สำหรับเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ PDF ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้น มีตัวเลือกดังนี้
  • The Same Folder Selected as Start เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ที่เลือก
  • A Folder on My Computer สำหรับเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ต่างหาก (ถ้าเลือกตัวเลือกนี้จะมีปุ่มให้เลือกโฟลเดอร์อีกที)
 • File Naming ตัวเลือกสำหรับการตั้งชื่อไฟล์ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้
  • Keep original file names ตั้งชื่อตามไฟล์ต้นฉบับ
  • Add to original file names เพื่อมคำอื่น ๆ ไว้ข้างหน้าหรือต่อท้ายชื่อไฟล์ต้นฉบับ โดยคำที่จะให้แทรกหน้าชื่อไฟล์ต้นฉบับให้กรอกที่ช่อง Insert Before ส่วนคำที่จะให้ต่อท้ายชื่อไฟล์ต้นฉบับ ให้กรอกที่ช่อง Insert After

ส่วนตัวเลือก Overwrite existing files สำหรับเลือกว่าจะให้เขียนไฟล์ใหม่ทับไฟล์อื่น (.pdf) ที่มีชื่อเหมือนกันหรือไม่ ถ้าติ๊กไว้คือให้เขียนทับ แต่ถ้าไม่ติ๊กคือไม่ให้เขียนทับ

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

รอให้โปรแกรมทำงานสักครู่

เมื่อกระบวนการแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ไฟล์ PDF ตามจำนวนไฟล์ต้นฉบับที่เราเลือก (ชื่อไฟล์และที่เก็บไฟล์จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น)

สะดวกดีเหมือนกันนะครับ