Canva | วิธีใช้งานเลย์เอาต์ในงานนำเสนอ

เมื่อสร้างงานนำเสนอด้วย Canva เราสามารถเลือกเลย์เอาต์การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ Canva เตรียมไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการออกแบบงานได้ดังนี้

 • คลิกที่ “ดีไซน์”
 • คลิกที่แท็บ “เลย์เอาต์”
 • คลิกเลือกเลย์เอาต์ที่ต้องการใช้งาน

เลย์เอาต์ที่เราเลือกจะถูกนำไปใช้ในแผ่นงานของเราทันที

หลังจากนั้นเราสามารถแก้ไขข้อความ และนำรูปภาพไปวาง ณ จุดที่เลย์เอาต์จัดเรียงไว้ให้ได้ตามต้องการ

การแก้ไขข้อความในเลย์เอาต์ สามารถดับเบิ้ลคลิกที่กล่องข้อความแล้วแก้ไขเป็นข้อความตามที่เราต้องการได้เลย

การแก้ไขรูปภาพในเลย์เอาต์

เลย์เอาต์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะเป็นโครงร่างการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เท่านั้น รูปภาพหรือองค์ประกอบอื่น ๆ เราต้องนำเข้ามาวางเอง ด้วยวิธีการดังนี้

 • คลิกที่ “องค์ประกอบ”
 • คลิกที่ “ดูทั้งหมด” ที่หัวข้อ “ภาพถ่าย” เพื่อเรียกดูรูปภาพทั้งหมด

หลังจากนั้นคลิกลากรูปที่ต้องการไปวางในกรอบเลย์เอาต์ตามต้องการได้เลย

ถ้ารูปที่นำไปวางไม่พอดีกับกรอบของเลย์เอาต์ เราสามารถปรับแต่งได้โดยการดับเบิ้ลคลิกภายในรูปนั้น ๆ หลังจากนั้นทำการปรับแต่งได้ดังนี้

 • คลิกที่มุมของรูปภาพแล้วลากเพื่อย่อ/ขยายภาพได้
 • คลิกลากซ้ายขวาขึ้นลงเพื่อปรับตำแหน่งได้
 • คลิกที่สัญลักษณ์การหมุน แล้วลากเพื่อหมุนภาพได้

นอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งภาพเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • คลิกที่แท็บ “เอฟเฟ็กต์” เพื่อตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ให้ภาพได้
 • คลิกที่แท็บ “ปรับ” เพื่อตั้งค่าสีและความสว่างให้รูปภาพได้
 • คลิกที่แท็บ “ตัดภาพ” เพื่อหมุนหรือตัดภาพได้

เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “เสร็จแล้ว” หรือคลิกนอกพื้นที่ของรูปภาพที่เลือกก็ได้