วิธีลบช่อง YouTube

เนื่องจากเราสามารถสร้างช่อง YouTube ประเภท ช่องสำหรับแบรนด์ ได้มากกว่า 1 ช่อง อาจจะมีบางช่องที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งาน YouTube จึงอนุญาตให้เราสามารถลบช่องที่ไม่ต้องการทิ้งได้ โดยมีวิธีการดังนี้

ลำดับแรกให้เลือกทำงานกับช่องที่ต้องการลบเสียก่อน โดให้คลิกที่สัญลักษณ์ของช่องที่อยู่ด้านบนขวา แล้วจะมีเมนูปรากฏออกมา ให้คลิกที่เมนู Switch Account

จะมีรายชื่อช่องทั้งหมดปรากฏออกมา ให้คลิกที่ชื่อช่องที่ต้องการลบ ในตัวอย่างจะลบช่อง Dee Krub Channel

สัญลักษณ์ที่มุมขวาด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ของช่องที่ถูกเลือก ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าวอีกครั้ง จะมีเมนูปรากฏออกมา แล้วคลิกที่ Your channel

หลังจากนั้นคลิกที่เมนู Settings ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

จะเข้าสู่หน้าจอ Settings ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่แท์บ Advanced settings
  2. คลิกที่ลิงก์ Delete channel

ระบบจะให้ยืนยันรหัสผ่าน

  1. กรอกรหัสผ่าน
  2. คลิกปุ่ม ถัดไป

จะเข้าสู่หน้า “นำเนื้อหา YouTube ออก” ให้คลิกที่ “ฉันต้องการลบเนื้อหาของฉันออกอย่างถาวร”

จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏออกมา

  1. ติ๊กเครื่องหมายถูก ✔ หน้ารายการ “รายการต่อไปนี้จะถูกลบอย่างถาวร”
  2. คลิกปุ่ม “ลบเนื้อหาของฉัน”

เพื่อความแน่ใจว่าเราลบถูกช่อง ระบบจะถามอีกครั้ง โดยให้เรายืนยันโดยการพิมพ์ชื่อช่อง (เพื่อป้องกันการลบผิดช่อง)

  1. ให้พิมพ์ชื่อช่องที่ต้องการลบ ตามที่ปรากฏในวงเล็บ (ถ้าชื่อช่องไม่ใช่ชื่อของช่องที่เราต้องการลบ แสดงว่าเลือกช่องผิดมาตั้งแต่ต้น ให้คลิก “ยกเลิก”)
  2. ถ้ามั่นใจแล้วว่าลบถูกช่องแน่นอน ให้คลิก “ลบเนื้อหาของฉัน”

รอชั่วอึดใจเดียว ระบบจะแสดงข้อความ “กำลังลบเนื้อหา”

มาถึงตรงนี้ ก็ปล่อยให้กระบวนการที่เหลือเป็นหน้าที่ของ YouTube โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้ว ให้ลงชื่อออกจากระบบไปก่อน แล้วค่อยลงชื่อเข้าใช้ใหม่ ซึ่งถ้าเนื้อหาในช่องของเรามีไม่มาก พอลงชื่อเข้าใช้ใหม่ก็จะไม่เห็นช่องที่ลบไปแล้ว แต่ถ้าเนื้อหามีมาก ก็อาจจะยังเห็นอยู่ เพราะกระบวนการลบยังไม่แล้วเสร็จ

จากภาพตัวอย่างด้านบน เมื่อผมลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง ช่องของผมก็เหลือแค่ 2 ช่องแล้ว นั่นก็หมายความว่า ช่องอื่น ๆ ถูกลบหมดแล้วนั่นเอง