วิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube

เมื่อตอนที่เราสร้างช่อง YouTube ครั้งแรก สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การตั้งชื่อช่อง ซึ่งถ้าไม่ตั้งชื่อก็สร้างช่องไม่ได้

บางทีเราอาจจะพิมพ์ชื่อผิดไป หรือยังคิดชื่อไม่ออกก็เลยตั้งส่ง ๆ ไปก่อน หรือตั้งชื่อไว้ดีแล้ว แต่ต่อมาอยากจะเปลี่ยน หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม YouTube อนุญาตให้เราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ได้ครับ โดยมีวิธีทำดังนี้

วิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube วิธีที่ 1

ที่หน้าช่อง YouTube ของเรา ให้คลิกที่ปุ่ม CUSTOMIZE CHANNEL

เมื่อเข้าสู่หน้า Channel customization ให้คลิกที่แท็บ Basic info จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ดินสอ ที่อยู่ด้านหลังชื่อช่อง

ชื่อช่องจะสามารถแก้ไขได้ ให้พิมพ์ชื่อช่องตามที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม PUBLISH

วิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube วิธีที่ 2

วิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube อีกวิธีหนึ่ง ให้ทำดังนี้

ที่หน้าจอช่องของคุณ ให้คลิกที่เมนู Settings ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ

ที่แท็บ Account ในส่วน Your channel ให้คลิกที่ Edit on Google ที่อยู่ภายใต้ชื่อช่อง

ระบบจะลิงก์ไปยังหน้า Google Account ให้คลิกที่แถว ชื่อ

คลิกที่เครื่องหมายดินสอ ที่อยู่ด้านหลังชื่อ

พิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดปุ่ม บันทึก

เมื่อกลับมาที่หน้าช่อง จะเห็นว่า ชื่อช่องของเราได้เปลี่ยนไปแล้ว

ความจริงวิธีที่ 2 นี้ไม่น่าเขียนเลยนะครับ เพราะว่า วิธีแรกง่ายกว่าเยอะ