ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 94 ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 94 ค้นหาตำแหน่งของข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด index() เราสามารถใช้เมธอด index() เพื่อคนหาตำแหน่งของข้อมูลตามที่ระบุ ที่ปรากฏอยู่ใน Tuple โดยจะคืนค่ากลับมาเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ค้นเจอข้อความที่ระบุเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count()

ตอนที่ 93 นับจำนวนข้อมูลที่ระบุใน Tuple ด้วยเมธอด count() เราสามารถใช้เมธอด count() เพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ระบุ มีปรากฏอยู่ใน Tuple จำนวนกี่ครั้ง โดยเมธอดนี้จะคืนค่ามาเป็นตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ค้นเจอข้อมูลที่ระบุ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ tuple.count(value) ตัวอย่างการใช้งานเมธอด…