วิธีใส่รายละเอียดช่องใน YouTube

หลังจากที่สร้างช่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรทำเป็นลำดับต้น ๆ เลยนั่นก็คือ การใส่รายละเอียดช่อง เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาดูช่องของเราสามารถรู้ได้ว่า ช่องของเรานั้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าช่องของเราให้คลิกที่ปุ่ม CUSTOMIZE CHANNEL

จะเข้าสู่หน้า Channel customization ให้คลิกที่แท็บ Basic info

ภายในแท็บ Basic info ที่ช่อง Channel description ภายใต้ชื่อช่อง ให้พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับช่องลงไป โดยสามารถพิมพ์ได้ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม PUBLISH เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เมื่อกลับมาที่หน้าช่องของเรา และคลิกที่แท็บ ABOUT ก็จะเห็นรายละเอียดตามที่ได้พิมพ์ไว้