วิธีเชิญคนอื่นมาช่วยจัดการช่อง YouTube

ถ้าเรามีช่องสำหรับแบรนด์หรือย้ายช่องส่วนตัวมาเป็นช่องสำหรับแบรนด์เรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะเชิญคนอื่นมาช่วยจัดการช่องของเราได้ เช่น อัปโหลดวิดีโอ หรือทำงานอื่น ๆ เกี่ยวกับช่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

ลงชื่อเข้าใช้ YouTube ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่โพรไฟล์ของช่องที่ต้องการเพิ่มผู้จัดการ แล้วคลิกเมนู “การตั้งค่า”

เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า ใหคลิกที่ “เพิ่มหรือนำผู้จัดการออก” ในหัวข้อ ผู้จัดการช่อง

คลิกที่ปุ่ม “จัดการสิทธิ์”

หน้าจัดการสิทธิ์จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่สัญลักษณ์

  • กรอกบัญชี gmail ของผู้ที่ต้องการเชิญ ถ้าต้องการเชิญหลายคนก็กรอกทีละบัญชีแล้วกดปุ่ม Enter ได้เลย
  • เลือกบทบาท (กำหนดสิทธิ์)
  • คลิก “เชิญ”

รายชื่อของผู้ที่ถูกเชิญจะปรากฏในรายการ (เราสามารถคลิกปุ่ม เพื่อยกเลิกการเชิญได้)

คลิกที่ “เสร็จ” เพื่อออกจากหน้านี้ ทีนี้หน้าที่เราคือรอให้คนที่ถูกเชิญตอบรับคำเชิญเท่านั้น

ผู้ที่ถูกเชิญจะได้รับอีเมลเชิญเป็นผู้จัดการช่อง

ผู้ถูกเชิญจะต้องเข้าไปคลิกปุ่ม “ยอมรับคำเชิญ” ในอีเมลเพื่อตอบรับคำเชิญ

ผู้ถูกเชิญคลิกปุ่ม “ยอมรับ” อีกครั้งเพื่อยืนยันการตอบรับคำเชิญ

เมื่อผู้รับคำเชิญลงชื่อเข้าใช้ YouTube เขาก็จะสามารถจัดการช่องของเราได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย