เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear() ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใน Set สามารถทำได้โดยใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ จะเหลือเพียงเซ็ทว่างเท่านั้น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add() เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลแบบ Set ได้โดยการใช้งานเมธอด add() ซึ่งเมธอดนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set แต่ถ้าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใหม่มีค่าซ้ำกันกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน Set…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 100 การ Join ข้อมูลใน Set

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 100 การ Join ข้อมูลใน Set ถ้ามีข้อมูลประเภท Set ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป เราสามารถนำ Set เหล่านั้นมารวมกันได้หลายวิธีด้วยกัน…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 99 การเข้าถึงข้อมูลใน Set ด้วย for loop

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 99 การเข้าถึงข้อมูลใน Set ด้วย for loop เราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสมาชิกแต่ละตัวใน Set ได้ด้วยการใช้ลูป for ดังนี้

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 98 การลบข้อมูลใน Set

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 98 การลบข้อมูลใน Set เราสามารถลบข้อมูลใน Set ได้โดยใช้เมธอด remove() หรือ discard() ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วยเมธอด remove() แต่ต้องระวังให้ดี เพราะการลบข้อมูลใน…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 97 การเพิ่มข้อมูลใน Set

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 97 การเพิ่มข้อมูลใน Set หลังจากสร้างตัวแปรหรือข้อมูลประเภท Set ขึ้นมาแล้ว เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลใด ๆ ภายใน Set ได้ แต่เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 96 การเข้าถึงข้อมูลใน Set

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 96 การเข้าถึงข้อมูลใน Set เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Set โดยการอ้างอิง index เหมือนคอลเล็กชั่นประเภทอื่น ๆ ได้ แต่สามารถใช้วนลูปเพื่อเข้าถึงสมาชิกทีละตัวด้วยลูป for ได้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 95 ข้อมูลประเภท Set

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 95 ข้อมูลประเภท Set ใน Python เราสามารถเก็บข้อมูลหลาย ๆ ไอเท็ม ด้วยข้อมูลประเภท Set เช่นเดียวกับข้อมูลประเภท List, Tuple…