ดีครับดอทคอม

DirectAdmin เปิดใช้งาน SSL ฟรี ด้วย Let’s Encrypt

DirectAdmin เปิดใช้งาน SSL ฟรี ด้วย Let’s Encrypt Let’s Encrypt คือ Certificate Authority ที่อนุญาตให้เราเปิดใช้งาน SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เว็บไซต์ของเราได้ฟรี ๆ…