DirectAdmin เปิดใช้งาน SSL ฟรี ด้วย Let’s Encrypt

Let’s Encrypt คือ Certificate Authority ที่อนุญาตให้เราเปิดใช้งาน SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เว็บไซต์ของเราได้ฟรี ๆ และสามารถเปิดใช้งานได้ไม่ยาก ในปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งต่าง ๆ ได้อนุญาตให้เราเปิดใช้งาน SSL จาก Let’s…