ดีครับดอทคอม

การเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย Auto Fill ใน Excel

การเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วย Auto Fill ใน Excel ใน Excel จะมีจุดจับเติมที่เรียกว่า Fill Handle ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่มุมล่างขวาของเซลล์ เป็นเครื่องหมายบวก ➕ ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อเรานำเมาส์ไปวางตรงมุมด้านล่างขวาของเซลล์นั้น ๆ ซึ่ง…