การอัพโหลดเว็บไซต์ WordPress ขึ้นสู่โฮสต์จริง

หลังจากที่เราได้สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress จนเว็บไซต์ของเราสมบูรณ์พร้อมที่จะออนไลน์ในโลกกว้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการอัพโหลดเว็บไซต์ที่เราได้พัฒนามาด้วยความยากลำบากขึ้นสู่โฮสต์จริงนั่นเองครับ ซึ่งขั้นตอนในการอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่โฮสต์จริง มีดังนี้ครับ ติดตั้งปลั๊กอิน Duplicator เพื่อสร้างแพ็กเกจสำหรับติดตั้งเว็บไซต์ สร้างแพ็กเกจ (Package) เพื่อนำไปติดตั้งในโฮสต์จริง อัพโหลดแพ็กเกจ (Package) ที่ได้สร้างไว้ ไปไว้ในโฮสต์จริงเพื่อติดตั้งต่อไป…