การเขียนคอมเม้นต์ Comment ในภาษา Python

Comment หรือคำอธิบายโค้ด คือข้อความที่ Programmer มักเขียนแทรกไว้ในโค้ดเพื่อกลับมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดส่วนนั้นเอาไว้ทำอะไร หรือเอาไว้ให้ผู้ที่รับช่วงพัฒนาโปรแกรมต่อดู เพื่อจะได้รู้ความหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเขียนโค้ดส่วนนั้น ๆ ซึ่งการเขียนคอมเม้นต์หรือคำอธิบายโค้ดในภาษา Python มี 2 รูปแบบ ดังนี้ Line Comment…