เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 60 แปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด capitalize()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 60 แปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเมธอด capitalize() เมธอด capitalize() เป็นเมธอดของ string ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรตัวแรกในประโยคให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ string.capitalize() สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องระบุพารามิเตอร์ใด ๆ ดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 66 ข้อมูลประเภทรายการ List

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 66 ข้อมูลประเภทรายการ List Python Collections ข้อมูลประเภทคอลเล็คชั่น Collections ในภาษาไพธอน มีอยู่ 4 ประเภท ดังนี้ List…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 65 ตัวดำเนินการ

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 65 ตัวดำเนินการ Operator หรือตัวดำเนินการ ใช้สำหรับดำเนินการกับตัวแปรหรือค่าต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร กำหนดค่า เปรียบเทียบค่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 64 ข้อมูลชนิด Boolean

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 64 ข้อมูลชนิด Boolean Boolean คือข้อมูลที่มีค่าเพียง 2 ค่า คือ จริง (True) และ เท็จ (False)…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 14 ข้อมูลชนิด String

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 14 ข้อมูลชนิด String Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงหรือสายอักขระในภาษาไพธอน สามารถกำหนดด้วยเครื่องหมาย single quotation ( ‘ ‘ )…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 13 การแปลงชนิดข้อมูล

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 13 การแปลงชนิดข้อมูล บางทีเราอาจจะต้องการแปลงชนิดข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปเป็นชนิดหนึ่ง เช่น แปลงจาก int ไปเป็น float เป็นต้น ซึ่งในไพธอน สามารถทำได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า Casting โดยจะใช้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 12 ข้อมูลชนิดตัวเลข

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 12 ข้อมูลชนิดตัวเลข Python Numbers ข้อมูลชนิดตัวเลขในภาษาไพธอน มีอยู่ 3 ชนิด้วยกัน ดังนี้ ตัวอย่างการใช้งานชนิดข้อมูลตัวเลขทั้ง 3 แบบ ชนิดข้อมูล…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 11 ชนิดข้อมูล

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 11 ชนิดข้อมูล Python Data Types ชนิดข้อมูลในภาษาไพธอน มีให้เลือกใช้งานหลากหลายเช่นเดียวกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ และชนิดข้อมูลแต่ละชนิดก็มีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน ในภาษาไพธอน มีชนิดข้อมูลให้ใช้งานดังนี้ กลุ่มชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 6 ตัวแปร

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 6 ตัวแปร ตัวแปร คือคำหรือวลี หรือแม้แต่ตัวอักษรเพียงตัวเดียว ที่ใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม โดยส่วนใหญ่ ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ จะมีคำสั่งสำหรับประกาศตัวแปร เช่น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 5 การใช้ฟังก์ชัน print

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 5 การใช้ฟังก์ชัน print ในภาษา Python เมื่อต้องการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอ จะใช้ฟังก์ชัน print() พร้อมระบุข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น print(ข้อมูลที่ต้องการแสดง) หรือ print(ข้อมูล,…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 4 การเขียนคอมเม้นต์

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 4 การเขียนคอมเม้นต์ Comment หรือคำอธิบายโค้ด คือข้อความที่ Programmer มักเขียนแทรกไว้ในโค้ดเพื่อกลับมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดส่วนนั้นเอาไว้ทำอะไร หรือเอาไว้ให้ผู้ที่รับช่วงพัฒนาโปรแกรมต่อดู เพื่อจะได้รู้ความหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเขียนโค้ดส่วนนั้น ๆ ซึ่งการเขียนคอมเม้นต์หรือคำอธิบายโค้ดในภาษา Python มี…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 3 Python Syntax

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 3 Python Syntax การเขียนโปรแกรมภาษา Python มีรูปแบบที่แตกต่างกับการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ อยู่พอสมควร เช่น ไม่ต้องมีเซมิโคลอน (;) ปิดท้ายคำสั่ง ให้ความสำคัญกับการจัดย่อหน้า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 2 เตรียมเครื่องมือ

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 2 เตรียมเครื่องมือ ปัจจุบันภาษา Python ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ก็มีมากด้วยเช่นกัน บทความนี้จะแนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 2 ตัวคือ Python…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน Python

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน Python ภาษาไพธอน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยรูปแบภาษาที่เรียนรู้ง่าย เรียบง่าย ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido van…