การตั้งค่าเมนูภาษาไทย/อังกฤษ ใน Word, Excel, Microsoft Office

ชุดโปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมยอดนิยมใช้กันทั่วโลก โปรแกรมที่เราใช้งานบ่อย ๆ ในชุดโปรแกรมนี้ก็เช่น Word, Excel, Powerpoint, Access เป็นต้น ซึ่งชุดโปรแกรม Microsoft Office นี้สนับสนุนการทำงานหลายภาษา…